Dialogredskabet til arbejdet med

Uddannelsesparathed

 

Velkommen til Uddannelsesparathed, et gratis online redskab til arbejdet med uddannelsesparathed.

Du kan her vurdere din egen uddannelsesparathed, sammenligne din vurdering med andres vurderinger af dig, og opstille mål og handleplaner for den videre udvikling. Du kan gemme din vurdering på din pc, eller printe den ud, når du er færdig. Man får mest ud af arbejdet, hvis man har nogen at tale med samtidig med, at man foretager vurderingen. Du kan fx gøre det sammen med en kammerat, dine forældre, din lærer eller din vejleder.

God fornøjelse!

 

 

 

 

 

 

Baggrund

Dette redskab er et dialogredskab til vurdering af uddannelsesparathed, som er udviklet med støtte fra Region Syd i et samarbejde mellem Nationalt Videncenter for Realkompetence, UCL, grundskolelærere, UU-vejledere, ungdomsuddannelsesinstitutioner og UVdata A/S.

Unge i grundskole og ungdomsuddannelser har løbende været inddraget

 

Den fulde udgave

Den fulde udgave af dette værktøj er indbygget i værktøjerne MinUddannelse, og UVvej fra UVdata. Med den fulde udgave har du mulighed for at gemme svarene, følge elevernes progression, opstille mål for eleverne samt se rapporter hvor alle elevernes data sammenstilles og gøres let overskuelige.

Ring og hør nærmere om dine muligheder for at komme igang med den fulde udgave af Uddannelsesparathed.